چهل روز خودسازی

با سلام 

خیلی وقت بود دنبال یک برنامه خودسازی می گشتم که هر روز انجام بدم 

معمولا هیچ وقت به 40 روز نمی رسیدم چون فراموش می کردم

دنبال یک پس زمینه برای گوشیم می گشتم که شمارش داشته باشد و هر روز به صورت روزشمار تا چهل روز برود و شامل احادیث در مورد خودسازی باشد و خالی خالی هم نباشد

 امّا پیدا نکردم

تصمیم گرفتم خودم طراحی کنم و بگذارم تو اینترنت

#خودسازی 

#چهل روز 

#مبارزه با نفس

/ 0 نظر / 31 بازدید