چرا اکثر بازیگران ما پیشتاز تهاجم فرهنگ ضد اسلامی به مردم هستند؟

مقتدر مظلوم - از جوراب شلواری تا ساپورت . . .

متاسفانه امروزه در کشور ما الگوی زنان و دختران ما بازیگران و مجریان تلویزیون شده اند.

و این یکی از مسائل فرهنگی بزرگی است که کسی به آن توجهی ندارد . وقتی در تلویزیون و سینما اشخاصی بازی می کنند و از آنها قهرمان در فیلم می سازیم باید پیوست فرهنگی آن را نیز رعایت می کردیم ، باید بحث الگوسازی را جدی می گرفتیم .

ما به وسیله ی صدا و سیمایی که منسوب به جمهوری اسلامی است کاری کرده ایم که فرهنگ مهاجم ضد اسلامی در جوانهای ما نفوذ کند !!

چرا معمولا اولین مدها و اولین بدحجابی ها از ناحیه ی بازیگران زن ایرانی ما است ؟

ماجرا چیست که در این عرصه پیشتاز اند ؟!

چیزی که جا افتاده مُهر تایید آنها به این سبک لباس پوشیدن ضد اسلامی است ، جوری لباس می پوشند که در کاواره های هالیوود با کمی تغییر جزئی همان را می پوشند.

جای امام ما خالی است که داد بزند ای مسئولین به داد اسلام برسید ؟

ای علما به داد اسلام برسید ؟

جلوی این بازیگرها را بگیرید !!

ای مجلس قانونی تصویب کنید برای جریمه ی بازیگران بدحجاب .

قانونی که الگوهای جوانان را از ارائه فساد بازدارد.

مثلا در این مضمون که اگر کسی فیلمی بازی می کند یا در سریالی بازی می کند ، چون مشهور می شود ، حق ندارد هر لباسی که خواست بپوشد 

گشت ارشادی مخصوص بازیگران راه بیاندازند ، نمی دانم جوری جلیو اینها را بگیرند .

امروز هم متاسفانه می بینیم در نهضت عظیم گرفتن شلوار و تعویض آن با ساپورت پیشقدم شده اند !!

به که باید گفت این دردها را !!!!!!!!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 28 بازدید