خیلی از چادری ها زیر چادر کارها می کنند ...

گفت : خیلی از چادری ها با پوشش چادرشون کلی گناه می کنند و ...

گفتم : خب چادری هایی را میشناسی که حرمت آن را نگه نمیدارند! قبول ! 

اما  باور کن این قانع کننده نیست برای چادر نداشتن تو.

اگر اینقدر دلسوز  حریم  چادری...حال که دلت پاک است  تو حرمت ِ حجاب  زهرا (س) را نگه دار...و به همه ثابت کن که همه ی چادری ها بد نیستند!!


/ 1 نظر / 32 بازدید
محدثه

مرسی واقعا قشنگ بود